فرید مسعودی

پیج خلاقیت

فرید مسعودی ادمین پیج خلاقیت

خلاقیت،هدیه خدا به ماست تا به وسیله آن، هدایایمان را به دنیا بدهیم؛
اگر نخواهیم خلاق باشیم،بر خلاف طبیعت واقعی خود عمل کرده‌ایم.

نمونه معرفی پیج خلاقیت در سایت‌های خبری (لینک)