فرم شرکت در دوره کسب و کار

✅ برای شرکت در دوره کسب و کار باید فرم زیر را پر کنید.
⛔ توجه: پر کردن این فرم به منزله تایید تمام قوانین شرکت در این دوره است.

حتما از اطلاعات واقعی خود استفاده کنید زیرا اگر دوره، داری گواهی نامه پایان دوره باشد، گواهی شما با اطلاعات وارد شده در فرم بالا تولید خواهد شد.
در زیر در مورد خودتون و اهدافتون برای ما بنویسید تا بتوانیم دوره بهتری برای شما تولید کنیم.