فرید مسعودی

جملات کوتاه فرید مسعودی

در زیر بخشی از جملات و نوشته های کوتاه بنده رو به صورت آرشیو مشاهده میکنید:

Goto page: 1 2 3 4

خدایا ما را از شر آن دسته از بندگانت که فقط اسم یک پدیده را میدانند، ولی فکر میکنن مفهوم آن را فهمیده‌اند مصون بدار . آمین

— فرید مسعودی

برای اینکه انسان چیزی را بداند، شاید خواندن یک کتاب کافی باشد؛ ولی برای اینکه بفهمد چیزی را نمیداند، مطمئنم خواندن ده ها کتاب هم کافی نیست.

— فرید مسعودی

دلیل تلاش های روزانه، خیلی از ماها بخاطر پیروز شدن نیست، گاهی ما تلاش میکنیم چون ترس از شکست داریم.

— فرید مسعودی

عشق پدیده‌ی خطرناکیست؛
یک نفر را به عرش می‌رساند و یک نفر را به فرش.

— فرید مسعودی

فهمیدن اینکه چه کتابی بخوانم خیلی مهمتر از فهم اهمیت مطالعه‌ است؛ چون مطالعه‌ی بهترین کتاب سال هم میتونه به مزخرفترین و حوصله سر برترین کار دنیا تبدیل بشه، زمانی که اشتباه انتخاب بشه.

— فرید مسعودی

بین نیکوکاری حقیقی و نیکوکاری کردن برای برخورداری از حس خوب نیکوکار بودن، تفاوت بسیار است.
متاسفانه نیکوکارانِ حسی بسیار بیشتر از نیکوکاران حقیقی هستند.
و اغلبِ نیکوکاری ها بخاطر حس خوب نیکوکاری انجام میشود نه ماهیت اصلی آن.

— فرید مسعودی

همیشه با سوال درست، نمیتوان به پاسخ درست رسید؛ گاهی می شود حتی با سوالی اشتباه، اما در زمان و مکانی درست به پاسخ رسید.

— فرید مسعودی

وقتی ما اونقدری تمرکز نداریم که یه فیلم آموزشی چند دقیقه ای ببینیم یا چند ساعت کتاب بخونیم، چطور میتونیم از خودمون انتظار داشته باشیم که به یک آدم موفق تبدیل بشیم؟

— فرید مسعودی

در دنیای امروز دیگر نمی‌شود بسادگی جلوی کلمات را گرفت
چون بین گفتن و شنیدن فقط یک میکروفن فاصله است.

— فرید مسعودی

پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی باعث شده، ما همیشه به هم وصل باشیم، اما ارتباطی باهم نداشته باشیم و فقط اطلاعات منتقل کنیم؛ پس انتقال اطلاعات صرفا به معنای وجود ارتباط نیست.

— فرید مسعودی
Goto page: 1 2 3 4