کارگاه تخصصی تحقیقات بازار فرید مسعودی

کارگاه آموزشی تحقیقات بازار (Market Research) در دانشگاه گلستان – ۱۳ آذر ۹۸

توجه: این کارگاه برگزار شده و زمان ثبت نام در آن به پایان رسیده است .این صفحه قبل از برگزاری راهنمای افراد شرکت کننده بوده است و بعد از اتمام ، تبدیل به یک آرشیو به یاد ماندی از تصاویر و برخی محتویات کارگاه گردیده است . اطلاعات کارگاه 📺 موضوع: تحقیقات بازار با محوریت شناخت …

کارگاه آموزشی تحقیقات بازار (Market Research) در دانشگاه گلستان – ۱۳ آذر ۹۸ ادامۀ مطلب »