زندگی نامه فرید مسعودی | Biography of Farid Masoudi

زندگی نامه فرید مسعودی | Biography of Farid Masoudi

بدون شک برای هر کسی سخت ترین کار نوشتن از خود است، چون تنها کسیست که در تمام لحظات زندگی خودش حضور داشته و مزه تک تک لحظات را چشیده است و شاید هم یک مزه را هزارن بار در ذهن خود تکرار کرده…. حالا چرا سخت ترین کار؟ چون از نظر من، آدم شاید …

زندگی نامه فرید مسعودی | Biography of Farid Masoudi ادامۀ مطلب »